NOWIMEX-PLUS MARIUSZ NOWACKI

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

REGULAMIN 


Regulamin sklepu internetowego www.nowimex-plus.pl


DEFINICJE - SŁOWNIK


Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.nowimex-plus.pl

Regulamin-W regulaminie opisane są zasady korzystania ze sklepu, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Umowa-Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

Główną częścią zawieranej umowy jest regulamin

Strony-Stronami w umowie są  Kupujący i Sprzedający

Sprzedający 


Podmiot gospodarczy odpowiedzialny  za prawidłowe prowadzenie jak i funkcjonowanie sklepu: 
NOWIMEX-PLUS Mariusz Nowacki

ul.Spokojna 9

59-220 Legnica

NIP 691-207-29-43

REGON: 020298366

Podmiot gospodarczy został wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Legnicy


W przypadku reklamacji klient składa reklamację na adres przedsiębiorstwa jak wyżej.

Kupujący-Osoba ( zwana także klientem ) dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu 
Klientami mogą być osoby prywatne, firmy prowadzące działalność gospodarczą a także instytucje państwowe 

Produkty ( towary ) sprzedawane  w sklepie: artykuły ogrodniczeartykuły rolnicze
Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski


 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1.      Kupujący akceptuje Regulamin

2.      Umowa sprzedaży  zawierana jest w języku polskim.

3.      Kupującym może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być osoba prywatna jak i przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terytorium Polski.( adres dla doręczenia przesyłki )

4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa

6. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy Sklepem i Kupującymi w sklepie internetowym www.nowimex-plus.pl


KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ


Telefoniczny ( stacjonarny lub komórkowy ) oraz poprzez pocztę elektroniczną

Telefon – numer stacjonarny /76/ 854 10 94

Fax - numer stacjonarny /76/ 854 10 94

Telefon komórkowy 503 083 264

adres e-mail nowimex-plus@wp.pl


Korespondencję tradycyjną( listową ) należy przesłać na adres siedziby firmy Sprzedającego.
NOWIMEX-PLUS MARIUSZ NOWACKIul.Spokojna 959-220 Legnica


PROCEDURA ZAKUPU


Przebieg procesu zamówienia:

Sklep oferuje Kupującym możliwość złożenia zamówienia przy pomocy następujących metod:- sklep internetowy, telefonicznie, e-mail,


Kupujący składa zamówienie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu www.nowimex-plus.pl, następnie wysyłając go do sklepu

Aby móc to zrobić należy w formularzu utworzyć swoje konto i wypełnić go zgodnie ze wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania

Najważniejszą rzeczą przy zalogowaniu się i ewentualnym zakupie, jest podanie prawidłowych danych teleadresowych w celu póżniejszej poprawnej wysyłki zakupionego towaru

Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:imię i nazwisko lub adres firmy bądż instytucji, adres korespondencyjny, e-mail lub  telefon.

Jeżeli kontrahent potrzebuje fakture powinien podać wszystkie niezbędne dane wraz z numerem NIP W przypadku nieudostępnienia przez Klienta danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.kupionego towaru.

Kupujący, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi na kartę produktu, a więc do strony ze szczegółami dotyczącymi wymiarów, koloru,wagi,rozmiaru itp.

Produkt po zadeklarowaniu pożądanej ilości i naciśnięciu na przycisk „Dodaj do koszyka”, zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku.

Klikając na przycisk "Twój koszyk", który widnieje w prawym górnym rogu Sklepu, Kupujący przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

Jeżeli Kupujący chce sfinalizować zamówienie klika na przycisk "Realizuj zamówienie". Zarejestrowani Kupujący mogą podać tutaj swój login i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Innym rozwiązaniem jest zarejestrowanie się przez Kupującego jako nowy użytkownik .

W KOLEJNYM KROKU KUPUJĄCY MOŻE DODAC DO ZAMÓWIENIA SWój komentarz np.proszę o wystawienie fakturyKolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności i dostawy.

Po kliknięciu w przycisk „Przejdź dalej” Kupujący przechodzi do przedostatniej podstrony "Uwagi do zamówienia", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (wraz z ustawowym podatkiem VAT), dostawy i kosztów przesyłki.

Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku  „Potwierdź zakup”, co jest jednoznaczne z tym, że wiążąca oferta kupna została złożona.

Kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy.

Zawarcie umowy kupna ze Sklepem następuje w momencie, gdy sklep przyjmie zamówienie Kupującego, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

Złożenie zamówienia jest zapisane przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.


 FORMY PŁATNOŚCI  


Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:


Za pobraniem ( przy odbiorze )

Kupujący należną kwotę gotówką za towar i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki kurierowi.


Przelewem tradycyjnym

Forma płatności dla klientów,którzy samodzielnie realizują przelew przez internet lub indywidualnie odwiedzając bank lub inną placówkę oferującą wpłaty

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji. Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego należność za towar oraz przesyłkę( kwotę ) na numer rachunku 02 2030 0045 1110 0000 0118 7640 w oparciu o potwierdzenie zamówienia.Kupujący w ciągu 7 dni od daty zakupu powinien dokonać przedpłaty Jeżeli w ciągu 7 dni nie będzie dokonana wpłata, zostanie do klienta wysłane przypomnienie w celu uregulowania płatności. Jeżeli do 14 dni opłata nadal nie bdzie uregulowana, nastąpi anulowanie zamówienia.


Płatności internetowe ( przelew online

Forma płatności elektronicznej obsługiwana przezpay Palpal Płatność dokonywana tym sposobem odbywa się zgodnie z regulaminem tego systemu dostępnym na stronie internetowejhttps://www.paypal.com/pl/home 


Płatność w siedzibie sprzedającego Jeżeli kupujący wybrał opcje odbioru osobistego, to takiej zapłaty może dokonać w kasie firmy gotówką. Ceny Produktów podane są na stronie Sklepu.


Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce ( 8 lub 23 % )

Ceny za produkt nie zawierają kosztów przesyłki.

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny lub fakturę VAT 


 DOSTAWA I KOSZTY PRZESYŁKI 


 Jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący go otrzyma

Sprzedawca nie może się uchylać od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika (np. firmy kurierskiej), któremu powierzył dostawę.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie ma wpływu na wybór przewoźnika, wygląda to inaczej. Kiedy to konsument decyduje i wybiera przewoźnika innego niż wskazany przez sprzedającego jako jedna z opcji, zwalnia go tym samym z odpowiedzialności za przesyłkę.


Czas realizcji zamówienia wynosi od 1 do maksymalnie 7 dni roboczych

Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Odbiór osobisty zamówionych produktów, następuje tylko i wyłącznie w siedzibie firmy.

Odbiór osobisty jest zwolniony z jakichkolwiek dodatkowych opłat

Odbiór osobisty pod adresem

59-220 Legnica ul.SPOKOJNA 9, w godz.od 08.00-15.00, od poniedziałku do  piątku.

Poza powyższymi godzinami ,  odbiór zamówionych produktów, może  być  zrealizowany,    po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym ze sprzedawcą.owych opłat

Koszty związane z dostarczeniem produktów przez firmę kurierską uzależnione są od wybranego sposobu płatności oraz od wagi zamówienia:

PRZESYŁKA O WADZE DO 30 KG

wpłata na konto 16 zŁ

za pobraniem 22 zł


Kupujący jest zobowiązany skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy.

W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządzić protokół szkody.

W przypadku, gdy nie wszystkie Produkty dostępne są w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Kupujący zaakceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy Sklep nie jest w stanie dostarczyć zamówionych Produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, a więc nie z własnej winy, Sklep może wypowiedzieć umowę. Musi o tym jednak niezwłocznie poinformować Kupującego i zaproponować podobny produkt. W sytuacji, gdy nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Kupujący nie życzy sobie zamiany produktu, Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY§


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są poniżej/Postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. Czas 14 dni jest liczony od dnia, w którym Kupujący (lub upoważniona przez Kupującego osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony Produkt.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować o tym fakcie Sprzedającego listownie ( NOWIMEX-PLUS MARIUSZ NOWACKI UL.SPOKOJNA 9 59-220 LEGNICA )lub mailowo (nowimex-plus@wp.pl). W tym celu Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.Jeżeli konsument informuje sprzedawcę o odstąpieniu umowy poprzez email, to nasza firma jest zoobligowana do jego potwierdzenia czyli wysłania konsumentowi wiadomości e-mailKoszty zwrotu towaruSprzedający zwraca kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca:zgodził się je ponieść,lub nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
NOWIMEX-PLUSMARIUSZ NOWACKIUL.SPOKOJNA 959-220 LEGNICA

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….……………………………………………………………..Adres …..…………………….……..…………………………………….Data………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) Konsekwencje odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od umowy, Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta);
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie);
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym);
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych);
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu);
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku);

 Przesyłkę należy odesłać w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: NOWIMEX-PLUS UL.SPOKOJNA 9 59-220 LEGNICATermin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towary przed upływem terminu 14 dni. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


REKLAMACJE


Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywan na zasadach określonych bezwzględnie obowiązujących prepisach prawa.Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych. W tym terminie Kupujący musi być poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.Reklamacja powinna zostać wniesiona pisemnie na adres Sprzedającego lub mailowo na adres: nowimex-plus@wp.plReklamacja powinna zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie przyczyn składania reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej) lub w formie maila.Firma odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres fitmy podany w górnej części Regulaminu, na koszt firmy. Firma rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Agito sp. z o.o. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów.

Kupujący w toku procedury zakupu Produktów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.  


POSTANOWIENIA KOŃCOWE              


Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne aktualne ustawy


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Facebook

Szukaj

Promocje

Aktualnie brak promocji

Istotna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Uzywamy informacji zapisanych za pomoc cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb uzytkownikw. Moga tez korzystac z nich wspolpracujacy z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie cookies, to beda one zapisane w pamieci twojej przegladarki. W przegladarce internetowej mozesz zmienic ustawienia dotyczace cookies.